Vi ste ovde: NaslovnaKupovina preko sajtaReklamacija / Servis

REKLAMACIJE / SERVIS

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA PUTEM SAJTA

Član 1.
Ovim pravilnikom trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nesaobraznosti robe putem sajta www.beosport.com i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Član 2.
Potrošač, u smislu ovog pravilnika jeste svaki građanin koji putem internet na sajtu www.beosport.com izvrši kupovinu.

Član 3.
Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod u roku od dve godine od dana kupovine.

Član 4.
Zahtev za reklamaciju može se dostaviti poštom na adresu direkcije Beo-sport System d.o.o. Viline vode 47, 11000 Beograd, sa naznakom: Za službu reklamacija.
Prilikom pdnošenja zahteva za reklamaciju potrošač je dužan da:
a. Reklamirani artikal dostavi zajedno sa dokazom o kupovini – računom.
b. Dostavi popunjen reklamacioni list, koji je moguće preuzeti na sledećem linku.
c. U reklamacionom listu potrebno je navesti razlog za reklamiranje robe i željeni način rešavanja.

Član 5.
Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje nadležna komisija. Odgovor na izjavljenu reklamaciju Potrošaču će biti poslat u nakraćem mogućem roku, koji ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu.

Član 6.
U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane trgovca,
Potrošač ima pravo po sopstvenom izboru na:
a. Zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov, ispravan proizvod ili otklanjanje nedostataka na proizvodu ukoliko je to moguće
b. Vraćanja uplaćenog iznosa prema priloženom računu, u slučaju kada otklanjanje nesaobraznosti nije moguće. Povrat novca Potrošaču izvršiće se elektronskim putem na tekući račun Potrošača u roku od 15 dana od dana reklamacije.

Član 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 21.09.2014.